อำเภอ วังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

วังน้ำเขียว เป็นตำบลเก่าของอำเภอปักธงชัยซึ่งอยู่ในจังหวัดนครราชสีมา และมีอีกฉายาหนึ่งที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เรียกกันว่า “สวิตเซอร์แลนด์แดนอีสาน”ซึ่งมีบรรยากาศและภูมิประเทศคล้ายกันกับ ประเทศสวิตเซอร์และนอกจากนั้นยังมีชั้นบรรยากาศหรือโอโซนเป็นอันดับเจ็ดของโลก อีกด้วย พื้นที่ตั้งอยู่ไปในทางทิศใต้ของโคราช มีเขตติดต่อกับจังหวัดปราจีนบุรีและพื้นที่อุทยานแห่งชาติถึงสองอุทยานด้วยกัน ประกอบไปด้วยอุทยานแห่งชาติทับลานและอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

วังน้ำเขียวนั้นยังเต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย อาทิสวนดอกไม้ ร้านกาแฟ รีสอร์ทที่พักกางเต็นท์และร้านอาหารที่หลากหลายสไตล์ อีกทั้งยังมีกลุ่มเกษตรกร ปลูกผักไร้สารพิษ และมีผลไม้ ตามฤดูกาลอีกใ นส่วนนี้เราจะมาแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวแหล่งใหม่ ของอำเภอ วังน้ำเขียว ให้ทุกท่านได้เข้ามาหาข้อมูล และเราจะรวบรวมข้อมูล สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆไว้ในที่เดียว อย่างครบถ้วนและถูกต้อง

วังน้ำเขียว

ภูมิประเทศของวังน้ำเขียว

     สภาพภูมิประเทศมีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาและที่ลาดชันเป็นลอนคลื่นสลับกันตลอดทั้งพื้นที่ ในรูปกระทะคว่ำ โดยมีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางเฉลี่ยประมาณ 300 – 700 เมตร แต่มีพื้นที่บางส่วน ของตำบลอุดมทรัพย์ เป็นที่ราบภูมิประเทศ ของอำเภอ วังน้ำเขียว ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูง พื้นที่ลาดชัน อุดมไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ สัตว์ป่าหายากเช่น กระทิงฝูงสุดท้ายที่เขาแผงม้า พญากระรอกสีดำที่สถานีวิจัยเขาสะแกราช แหล่งสงวนชีวมณฑลพื้นที่ของวังน้ำเขียวประกอบไปด้วยน้ำตกหลายแห่ง อาทิ น้ำตกคลองดินดำ น้ำตกขุนโจร น้ำตกห้วยใหญ่ใต้ น้ำตกสวนห้อม ฯลฯ ที่ล้วนแต่มีความสวยงามเป็นอย่างยิ่ง ด้วยลักษณะภูมิอากาศ และภูมิประเทศดังกล่าวทำให้มีอากาศที่เย็นสบายเกือบ ทั้งปีฝนก็ชุก และมีหมอกมาก

       นอกจากนี้ยังมีการทำการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ของพื้นที่ ทั้งสวนผัก ผลไม้นานาชนิดวังน้ำเขียวได้รับการกล่าวว่าเป็นสถานที่ที่มี โอโซนสูงเป็นอันดับ 7 ของโลกซึ่งคำกล่าวอ้างนี้ยังไม่มีการพิสูจน์แต่อย่างใด แต่สิ่งที่พอจะพิสูจน์ได้ก็คือ ที่สถานีวิจัยเขาสะแกราช แหล่งสงวนชีวมณฑล ซึ่งเป็นสถานที่ ในอำเภอวังน้ำเขียว ได้พบเฟิร์นชนิดหนึ่ง ซึ่งจะขึ้นเฉพาะบริเวณพื้นที่ที่มีโอโซนในระดับสูงเท่านั้น นี่จึงเป็นที่มาของคำกล่าวอ้างที่คนนำมาพูดกันเกี่ยวกับอากาศที่บริสุทธิ์ของวังน้ำเขียว

วังน้ำเขียว

ภูมิศาสตร์ทางธรรมชาติของวังน้ำเขียว

       สภาพธรรมชาติที่ยังอุดมสมบูรณ์เหมาะสำหรับการท่องเที่ยว สูดอากาศบริสุทธิ์ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เต็มไปด้วย ป่าเขา ขุนเขาสายหมอกที่สวยงาม น้ำตก ถ้ำ ให้ท่านได้มาท่องเที่ยว ได้หลากหลายลักษณะด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาธรรมชาติ ภูมิทัศน์ แคมปิ้ง ตกปลา ร่วมปลูกป่า ศึกษาชีวิตชนบท วังน้ำเขียวเป็นอำเภอหนึ่งที่อยู่ตอนใต้ของจังหวัดนครราชสีมา ที่มาของชื่อวังน้ำเขียวนั้นได้มาจากสภาพภูมิประเทศของที่นี่ เพราะพื้นที่ในแถบนี้มีวังน้ำที่ใสงดงามเป็นธรรมชาติ น้ำนั้นใส จนมองเห็นเงาสะท้อนสีเขียวของต้นไม้จึงเรียกพื้นที่นี้ว่า “วังน้ำเขียว” มีถนนเส้นหลักที่พาดผ่านอำเภอกบินทร์บุรี จากด้าน จ.ปราจีนบุรี ผ่านวังน้ำเขียวยาวลงไปถึงปักธงชัย คือทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304 ทำให้นักท่องเที่ยวสามารถเลือกเส้นทางที่จะมายังวังน้ำเขียวได้หลายด้าน ทั้งด้านมอเตอร์เวย์มาเชื่อม 304 หรือนครนายกมาเชื่อม 304 หรือด้านสระบุรี-ปากช่อง มาเชื่อมเข้า 304 บริเวณปักธงชัย

วังน้ำเขียว

       นอกจากทางถนนหลักแล้ว วังน้ำเขียวก็ยังสามารถเดินทางทะลุไปออกปากช่องได้อีกทางโดยถนนเส้นศาลเจ้าพ่อ ที่มีความสวยงามทางธรรมชาติแต่เดิมวังน้ำเขียวเป็นหนึ่งในกิ่งอำเภอที่ขึ้นกับอำเภอปักธงชัย จัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอวังน้ำเขียว เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2535  และยกฐานะเป็นอำเภอเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2539 ปัจจุบันได้แยกตัวออกมาเป็นอำเภอ และมีการปกครอง แยกเป็น 5 ตำบล ตำบลต่างๆ ประกอบด้วย ตำบลวังน้ำเขียว ตำบลไทยสามัคคี ตำบลอุดมทรัพย์ ตำบลวังหมี และตำบลระเริง และมีพื้นที่ติดต่อกับ อำเภอนาดี อำเภอปักธงชัย อำเภอปากช่อง อำเภอเสิงสาง และอำเภอครบุรี แต่คนส่วนมากที่เคยมาเที่ยวจะกล่าวถึงวังน้ำเขียวว่าเป็น “สวิตเซอร์แลนด์แดนอีสาน” เพราะพื้นที่และอากาศในแถบนี้คล้ายคลึงกับสวิตเซอร์แลนด์

ร้านอาหาร

ที่พัก

ร้านกาแฟ